Til vår Nettbutikk!

Trær er viktigere i dag enn noen gang før. Mer enn 10 000 produkter er angivelig laget av trær. Gjennom kjemi gir den unnselige vedhaugen kjemikalier, plast og stoffer som var hinsides forståelig da en øks først felte et tre i Texas.

Pickup point?

Trær er viktigere i dag enn noen gang før. Mer enn 10 000 produkter er angivelig laget av trær. Gjennom kjemi gir den unnselige vedhaugen kjemikalier, plast og stoffer som var hinsides forståelig da en øks først felte et tre i Texas.